Vidarbha Women CC vs Goa Women CC, Match 10

Series : Chhattisgarh Women's T20 Cup Invitation Tournament

VWCC
29/4 (8.4)
GWCC
108/10 (19.1)

Goa Women CC won by 12 runs (VJD method)

PLAYER OF THE MATCH

Priyanka Kaushal

Goa Women CC

32(38)

SportsTiger's MVP

Nupur Kohale

Vidarbha Women CC

111 pts

SCORECARD SUMMARY

Goa Women CC

108/10(19.1 Overs)

Priyanka Kaushal

32 (38)

Vinavi Gurav (wk)

22 (19)

Tarannumbanu Pathan

13 (19)

Arya Gohane

3/12 (3)

Nupur Kohale

3/20 (4)

Gargi Sunil Wankar

2/24 (2)

Vidarbha Women CC

29/4(8.4 Overs)

Latika Madhav Inamdar (wk)*

10 (28)

Disha Kasat (c)

6 (11)

Sai Bhoyar

5 (4)

Diksha Gawde

2/1 (1.4)

Poorva Bhaidkar

1/14 (2)

Best Performances - BATTERS

 • Priyanka Kaushal

  2 fours0 sixes

  32 runs (38)

 • Vinavi Gurav (wk)

  2 fours0 sixes

  22 runs (19)

Best Performances - BOWLERS

 • Arya Gohane

  • overs: 3

  • maidens: 0

  • runs: 12

  • wickets: 3

  • ECO: 4

 • Nupur Kohale

  • overs: 4

  • maidens: 0

  • runs: 20

  • wickets: 3

  • ECO: 5

MOST SIXES

 • Tarannumbanu Pathan

  13 runs (19)

  1 SIXES

MOST FOURS

 • Purvaja Varlekar (c)

  12 runs (6)

  3 FOURS

BEST BATTING STRIKE RATE

 • Purvaja Varlekar (c)

  12 runs (6)

  200Strike Rate

BEST ECONOMY

 • Diksha Gawde

  1.4-1-1-2

  0.6 Economy

OVERS SUMMARY

PARTNERSHIP

Goa Women CC Inning

Purvaja Varlekar

Tarannumbanu Pathan

13 (6)

12 (6)

0 (0)

Tarannumbanu Pathan

Yetrekar Sunanda

4 (14)

1 (7)

2 (7)

Shikha Pandey

Tarannumbanu Pathan

18 (16)

3 (4)

12 (12)

Shikha Pandey

Shreya Subhash Parab

1 (4)

1 (2)

0 (2)

Priyanka Kaushal

Shikha Pandey

19 (27)

10 (19)

6 (8)

Vinavi Gurav

Priyanka Kaushal

45 (36)

21 (17)

22 (19)

Poorva Bhaidkar

Vinavi Gurav

3 (5)

2 (3)

1 (2)

Poorva Bhaidkar

Tanaya Naik

0 (1)

0 (1)

0 (0)

Diksha Gawde

Tanaya Naik

1 (2)

1 (1)

0 (1)

Nikita Malik

Diksha Gawde

4 (4)

4 (3)

0 (1)

Vidarbha Women CC Inning

Shivani Wasudeo Dharne

Sai Bhoyar

0 (2)

0 (2)

0 (0)

Latika Madhav Inamdar

Sai Bhoyar

6 (7)

0 (2)

5 (5)

Disha Kasat

Latika Madhav Inamdar

20 (29)

6 (11)

9 (18)

Bharati Fulmali

Latika Madhav Inamdar

0 (4)

0 (4)

0 (0)

Latika Madhav Inamdar

Riddhi Naik

3 (10)

1 (7)

2 (3)

Vidarbha Women CC vs Goa Women CC, Match 10

Series : Chhattisgarh Women's T20 Cup Invitation Tournament

VWCC
29/4 (8.4)
GWCC
108/10 (19.1)

Goa Women CC won by 12 runs (VJD method)

PLAYER OF THE MATCH

Priyanka Kaushal

Goa Women CC

32(38)

SportsTiger's MVP

Nupur Kohale

Vidarbha Women CC

111 pts

SCORECARD SUMMARY

Goa Women CC

108/10(19.1 Overs)

Priyanka Kaushal

32 (38)

Vinavi Gurav (wk)

22 (19)

Tarannumbanu Pathan

13 (19)

Arya Gohane

3/12 (3)

Nupur Kohale

3/20 (4)

Gargi Sunil Wankar

2/24 (2)

Vidarbha Women CC

29/4(8.4 Overs)

Latika Madhav Inamdar (wk)*

10 (28)

Disha Kasat (c)

6 (11)

Sai Bhoyar

5 (4)

Diksha Gawde

2/1 (1.4)

Poorva Bhaidkar

1/14 (2)

Best Performances - BATTERS

 • Priyanka Kaushal

  2 fours0 sixes

  32 runs (38)

 • Vinavi Gurav (wk)

  2 fours0 sixes

  22 runs (19)

Best Performances - BOWLERS

 • Arya Gohane

  • overs: 3

  • maidens: 0

  • runs: 12

  • wickets: 3

  • ECO: 4

 • Nupur Kohale

  • overs: 4

  • maidens: 0

  • runs: 20

  • wickets: 3

  • ECO: 5

MOST SIXES

 • Tarannumbanu Pathan

  13 runs (19)

  1 SIXES

MOST FOURS

 • Purvaja Varlekar (c)

  12 runs (6)

  3 FOURS

BEST BATTING STRIKE RATE

 • Purvaja Varlekar (c)

  12 runs (6)

  200Strike Rate

BEST ECONOMY

 • Diksha Gawde

  1.4-1-1-2

  0.6 Economy

OVERS SUMMARY

PARTNERSHIP

Goa Women CC Inning

Purvaja Varlekar

Tarannumbanu Pathan

13 (6)

12 (6)

0 (0)

Tarannumbanu Pathan

Yetrekar Sunanda

4 (14)

1 (7)

2 (7)

Shikha Pandey

Tarannumbanu Pathan

18 (16)

3 (4)

12 (12)

Shikha Pandey

Shreya Subhash Parab

1 (4)

1 (2)

0 (2)

Priyanka Kaushal

Shikha Pandey

19 (27)

10 (19)

6 (8)

Vinavi Gurav

Priyanka Kaushal

45 (36)

21 (17)

22 (19)

Poorva Bhaidkar

Vinavi Gurav

3 (5)

2 (3)

1 (2)

Poorva Bhaidkar

Tanaya Naik

0 (1)

0 (1)

0 (0)

Diksha Gawde

Tanaya Naik

1 (2)

1 (1)

0 (1)

Nikita Malik

Diksha Gawde

4 (4)

4 (3)

0 (1)

Vidarbha Women CC Inning

Shivani Wasudeo Dharne

Sai Bhoyar

0 (2)

0 (2)

0 (0)

Latika Madhav Inamdar

Sai Bhoyar

6 (7)

0 (2)

5 (5)

Disha Kasat

Latika Madhav Inamdar

20 (29)

6 (11)

9 (18)

Bharati Fulmali

Latika Madhav Inamdar

0 (4)

0 (4)

0 (0)

Latika Madhav Inamdar

Riddhi Naik

3 (10)

1 (7)

2 (3)