Eagle Nashik Titans vs Puneri Bappa, Match 18

Series : Maharashtra Premier League

ENT
57/5 (10)
PB
210/4 (20)

Puneri Bappa won by 59 runs (DLS method)

Select Analytics Graphs:

Manhatten

PARTNERSHIPS

Puneri Bappa Inning

Pavan Shah

Yash Kshirsagar

8 (11)

5 (6)

3 (5)

Rohan Damle

Pavan Shah

30 (16)

19 (10)

7 (6)

Abhimanyu Jadhav

Rohan Damle

2 (5)

1 (2)

1 (3)

Ruturaj Gaikwad

Abhimanyu Jadhav

160 (82)

89 (49)

64 (33)

Abhimanyu Jadhav

Suraj Shinde

10 (6)

0 (4)

6 (2)

Eagle Nashik Titans Inning

Arshin Kulkarni

Mandar Bhandari

2 (2)

0 (2)

0 (0)

Sahil Parakh

Mandar Bhandari

11 (14)

7 (9)

1 (5)

Atharva Kale

Mandar Bhandari

9 (11)

5 (7)

3 (4)

Ranjeet Nikam

Atharva Kale

0 (3)

0 (3)

0 (0)

Atharva Kale

Dhanraj Shinde

9 (5)

1 (2)

8 (3)

Kaushal Tambe

Atharva Kale

26 (25)

15 (14)

10 (11)

Types of Runs

Run Rates

Wickets

  • All innings
  • Puneri Bappa Inning
  • Eagle Nashik Titans Inning

Worm