Sharjah FC vs FC Baniyas

Series : Arabian Gulf League

SHJ

-

BNY

Match Info
 

Match:

Sharjah FC vs FC Baniyas

Date:

Saturday, Oct-28, 2023

Time:

08:30 PM

Venue:

Sharjah Stadium, Sharjah, United Arab Emirates

Sharjah FC vs FC Baniyas

Series : Arabian Gulf League

SHJ

-

BNY

Match Info
 

Match:

Sharjah FC vs FC Baniyas

Date:

Saturday, Oct-28, 2023

Time:

08:30 PM

Venue:

Sharjah Stadium, Sharjah, United Arab Emirates