Sharjah FC vs FC Baniyas

Series : Arabian Gulf League

SHJ

 • W
5
0
90' Sharjah FC won

BNY

 • L
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 7
SHJ
BNY

Sharjah FC vs FC Baniyas

Series : Arabian Gulf League

SHJ

 • W
5
0
90' Sharjah FC won

BNY

 • L
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 7
SHJ
BNY