Avengers vs Titans, Match 39

Series : Siechem Pondicherry T10

AVE
68/9 (10)
TIT
95/8 (10)

Titans won by 27 runs.

PLAYER OF THE MATCH

Kushal Prajapat

Titans

17(10) & 2/18(2)

SportsTiger's MVP

Kushal Prajapat

Titans

115 pts

SCORECARD SUMMARY

Titans

95/8(10 Overs)

George Samuel A (wk/c)

21 (12)

Kushal Prajapat

17 (10)

K Ramesh

15 (8)

N Thennavan (c)

3/16 (2)

Lawrence Jawaharraj

2/22 (2)

D-Yesu Raju

1/13 (1)

Avengers

68/9(10 Overs)

Hari Prasad A

17 (14)

Rajesh R

12 (12)

K Murugavel

11 (6)

Mariyappan P

2/16 (2)

Kushal Prajapat

2/18 (2)

Kumaran N

1/4 (1)

Best Performances - BATTERS

 • George Samuel A (wk/c)

  3 fours0 sixes

  21 runs (12)

 • Kushal Prajapat

  2 fours1 sixes

  17 runs (10)

Best Performances - BOWLERS

 • N Thennavan (c)

  • overs: 2

  • maidens: 0

  • runs: 16

  • wickets: 3

  • ECO: 8

 • Mariyappan P

  • overs: 2

  • maidens: 0

  • runs: 16

  • wickets: 2

  • ECO: 8

MOST SIXES

 • Kushal Prajapat

  17 runs (10)

  1 SIXES

MOST FOURS

 • George Samuel A (wk/c)

  21 runs (12)

  3 FOURS

BEST BATTING STRIKE RATE

 • Kumaran N

  4 runs (2)

  200Strike Rate

BEST ECONOMY

 • Prateesh Saraswat

  1-0-2-0

  2 Economy

OVERS SUMMARY

PARTNERSHIP

Titans Inning

R Mukesh

S Manikandan

15 (10)

0 (3)

10 (7)

B Surendar

R Mukesh

0 (4)

0 (2)

0 (2)

Kushal Prajapat

B Surendar

26 (15)

17 (10)

7 (5)

George Samuel A

B Surendar

9 (3)

2 (1)

2 (2)

K Ramesh

George Samuel A

17 (10)

15 (8)

2 (2)

George Samuel A

Mariyappan P

16 (8)

11 (5)

5 (3)

Kumaran N

George Samuel A

4 (2)

4 (2)

0 (0)

Yogesh Kaushik

George Samuel A

8 (8)

2 (4)

6 (4)

Avengers Inning

R Pravin

Mohan Doss R

8 (5)

7 (4)

0 (1)

N Thennavan

Mohan Doss R

0 (2)

0 (1)

0 (1)

Hari Prasad A

N Thennavan

19 (15)

16 (9)

3 (6)

Rajesh R

Hari Prasad A

13 (12)

12 (7)

1 (5)

D-Yesu Raju

Rajesh R

9 (8)

6 (3)

0 (5)

D-Yesu Raju

K Murugavel

0 (1)

0 (1)

0 (0)

A Anbarasan

K Murugavel

13 (8)

1 (2)

11 (6)

gowdhaman-P

A Anbarasan

0 (1)

0 (1)

0 (0)

Lawrence Jawaharraj

A Anbarasan

6 (8)

3 (5)

2 (3)

Avengers vs Titans, Match 39

Series : Siechem Pondicherry T10

AVE
68/9 (10)
TIT
95/8 (10)

Titans won by 27 runs.

PLAYER OF THE MATCH

Kushal Prajapat

Titans

17(10) & 2/18(2)

SportsTiger's MVP

Kushal Prajapat

Titans

115 pts

SCORECARD SUMMARY

Titans

95/8(10 Overs)

George Samuel A (wk/c)

21 (12)

Kushal Prajapat

17 (10)

K Ramesh

15 (8)

N Thennavan (c)

3/16 (2)

Lawrence Jawaharraj

2/22 (2)

D-Yesu Raju

1/13 (1)

Avengers

68/9(10 Overs)

Hari Prasad A

17 (14)

Rajesh R

12 (12)

K Murugavel

11 (6)

Mariyappan P

2/16 (2)

Kushal Prajapat

2/18 (2)

Kumaran N

1/4 (1)

Best Performances - BATTERS

 • George Samuel A (wk/c)

  3 fours0 sixes

  21 runs (12)

 • Kushal Prajapat

  2 fours1 sixes

  17 runs (10)

Best Performances - BOWLERS

 • N Thennavan (c)

  • overs: 2

  • maidens: 0

  • runs: 16

  • wickets: 3

  • ECO: 8

 • Mariyappan P

  • overs: 2

  • maidens: 0

  • runs: 16

  • wickets: 2

  • ECO: 8

MOST SIXES

 • Kushal Prajapat

  17 runs (10)

  1 SIXES

MOST FOURS

 • George Samuel A (wk/c)

  21 runs (12)

  3 FOURS

BEST BATTING STRIKE RATE

 • Kumaran N

  4 runs (2)

  200Strike Rate

BEST ECONOMY

 • Prateesh Saraswat

  1-0-2-0

  2 Economy

OVERS SUMMARY

PARTNERSHIP

Titans Inning

R Mukesh

S Manikandan

15 (10)

0 (3)

10 (7)

B Surendar

R Mukesh

0 (4)

0 (2)

0 (2)

Kushal Prajapat

B Surendar

26 (15)

17 (10)

7 (5)

George Samuel A

B Surendar

9 (3)

2 (1)

2 (2)

K Ramesh

George Samuel A

17 (10)

15 (8)

2 (2)

George Samuel A

Mariyappan P

16 (8)

11 (5)

5 (3)

Kumaran N

George Samuel A

4 (2)

4 (2)

0 (0)

Yogesh Kaushik

George Samuel A

8 (8)

2 (4)

6 (4)

Avengers Inning

R Pravin

Mohan Doss R

8 (5)

7 (4)

0 (1)

N Thennavan

Mohan Doss R

0 (2)

0 (1)

0 (1)

Hari Prasad A

N Thennavan

19 (15)

16 (9)

3 (6)

Rajesh R

Hari Prasad A

13 (12)

12 (7)

1 (5)

D-Yesu Raju

Rajesh R

9 (8)

6 (3)

0 (5)

D-Yesu Raju

K Murugavel

0 (1)

0 (1)

0 (0)

A Anbarasan

K Murugavel

13 (8)

1 (2)

11 (6)

gowdhaman-P

A Anbarasan

0 (1)

0 (1)

0 (0)

Lawrence Jawaharraj

A Anbarasan

6 (8)

3 (5)

2 (3)