Hokkaido Consadole Sapporo vs FC Tokyo

Series : J.League

SAP

 • L
 • D
 • W
 • L
 • W
5
1
90' Hokkaido Consadole Sapporo won

TOK

 • L
 • L
 • W
 • W
 • L
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 3

Hokkaido Consadole Sapporo

3-4-2-1
4-2-3-1

FC Tokyo

1

Takanori Sugeno

2

Shunta Tanaka

50

Daihachi Okamura

5

Akito Fukumori

9
 • * 2

Takuro Kaneko

10

Hiroki Miyazawa

27

Takuma Arano

4
 • * 2

Daiki Suga

18

Yuya Asano

14

Yoshiaki Komai

19

Tsuyoshi Ogashiwa

22

Pedro Perotti

11

Ryoma Watanabe

8

Shuto Abe

15

Adailton Dos Santos

37

Kei Koizumi

7

Kuryu Matsuki

38

Soma Anzai

3

Masato Morishige

44

Henrique Trevisan

49

Kashif Bangunagande

27

Jakub Slowik

Michael Petrovic

3-4-2-1

Hokkaido Consadole Sapporo

Michael Petrovic

1

Takanori Sugeno

2

Shunta Tanaka

50

Daihachi Okamura

5

Akito Fukumori

9
 • * 2

Takuro Kaneko

10

Hiroki Miyazawa

27

Takuma Arano

4
 • * 2

Daiki Suga

18

Yuya Asano

14

Yoshiaki Komai

19

Tsuyoshi Ogashiwa

22

Pedro Perotti

11

Ryoma Watanabe

8

Shuto Abe

15

Adailton Dos Santos

37

Kei Koizumi

7

Kuryu Matsuki

38

Soma Anzai

3

Masato Morishige

44

Henrique Trevisan

49

Kashif Bangunagande

27

Jakub Slowik

4-2-3-1

FC Tokyo

Hokkaido Consadole Sapporo

Substitutes

FC Tokyo

Hokkaido Consadole Sapporo

 • 25

  Gu Sung yun

 • 32

  Milan Tucic

  (out: Yuya Asano)

 • 3

  Seiya Baba

  (out: Hiroki Miyazawa)

 • 6

  Toya Nakamura

  (out: Akito Fukumori)

 • 99

  Yuki Kobayashi 2

  (out: Yoshiaki Komai)

 • 49

  Supachok Sarachart

 • 7

  Lucas Fernandes

  (out: Tsuyoshi Ogashiwa)

FC Tokyo

 • 41

  Taishi Brandon Nozawa

 • 17

  Shuhei Tokumoto

  (out: Soma Anzai)

 • 9

  Diego Oliveira

  (out: Pedro Perotti)

 • 33

  Kota Tawaratsumida

  (out: Adailton Dos Santos)

 • 16

  Takuya Aoki

  (out: Shuto Abe)

 • 39

  Teruhito Nakagawa

  (out: Ryoma Watanabe)

 • 4

  Yasuki Kimoto

Hokkaido Consadole Sapporo vs FC Tokyo

Series : J.League

SAP

 • L
 • D
 • W
 • L
 • W
5
1
90' Hokkaido Consadole Sapporo won

TOK

 • L
 • L
 • W
 • W
 • L
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 3

Hokkaido Consadole Sapporo

3-4-2-1
4-2-3-1

FC Tokyo

1

Takanori Sugeno

2

Shunta Tanaka

50

Daihachi Okamura

5

Akito Fukumori

9
 • * 2

Takuro Kaneko

10

Hiroki Miyazawa

27

Takuma Arano

4
 • * 2

Daiki Suga

18

Yuya Asano

14

Yoshiaki Komai

19

Tsuyoshi Ogashiwa

22

Pedro Perotti

11

Ryoma Watanabe

8

Shuto Abe

15

Adailton Dos Santos

37

Kei Koizumi

7

Kuryu Matsuki

38

Soma Anzai

3

Masato Morishige

44

Henrique Trevisan

49

Kashif Bangunagande

27

Jakub Slowik

Michael Petrovic

3-4-2-1

Hokkaido Consadole Sapporo

Michael Petrovic

1

Takanori Sugeno

2

Shunta Tanaka

50

Daihachi Okamura

5

Akito Fukumori

9
 • * 2

Takuro Kaneko

10

Hiroki Miyazawa

27

Takuma Arano

4
 • * 2

Daiki Suga

18

Yuya Asano

14

Yoshiaki Komai

19

Tsuyoshi Ogashiwa

22

Pedro Perotti

11

Ryoma Watanabe

8

Shuto Abe

15

Adailton Dos Santos

37

Kei Koizumi

7

Kuryu Matsuki

38

Soma Anzai

3

Masato Morishige

44

Henrique Trevisan

49

Kashif Bangunagande

27

Jakub Slowik

4-2-3-1

FC Tokyo

Hokkaido Consadole Sapporo

Substitutes

FC Tokyo

Hokkaido Consadole Sapporo

 • 25

  Gu Sung yun

 • 32

  Milan Tucic

  (out: Yuya Asano)

 • 3

  Seiya Baba

  (out: Hiroki Miyazawa)

 • 6

  Toya Nakamura

  (out: Akito Fukumori)

 • 99

  Yuki Kobayashi 2

  (out: Yoshiaki Komai)

 • 49

  Supachok Sarachart

 • 7

  Lucas Fernandes

  (out: Tsuyoshi Ogashiwa)

FC Tokyo

 • 41

  Taishi Brandon Nozawa

 • 17

  Shuhei Tokumoto

  (out: Soma Anzai)

 • 9

  Diego Oliveira

  (out: Pedro Perotti)

 • 33

  Kota Tawaratsumida

  (out: Adailton Dos Santos)

 • 16

  Takuya Aoki

  (out: Shuto Abe)

 • 39

  Teruhito Nakagawa

  (out: Ryoma Watanabe)

 • 4

  Yasuki Kimoto